Monday, October 5, 2009

Stenvide drar till England

Södra Småland byts mot England några dagar. Tillsammans med 16 andra småskaliga livsmedelsföretagare från hela Sverige ska det bli studieresa i Eldrimners regi, 6-9 oktober. Siktet är inställt på att besöka ett antal producenter av chutney, pickles och relish, men även att förkovra oss i marmelad, sylt och geléer. Återkommer förhoppningsvis med en liten reserapport senare. Ett av företagen vi ska besöka är Kitchen Garden Preserves

OBS! Beställningar kan endast skickas efter den 10 oktober. Maila gärna din order till stenvide@telia.com