Saturday, January 27, 2007

Att donera sina organ

De allra flesta svenskar är för organdonation, trots det är bara ca 1,5 miljoner anmälda till Donationsregistret

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. Jag är inte säker på om jag finns i registret.

För några år sedan hade jag ett donationskort i plånboken som försvunnit. Minns inte om jag gjort en anmälan till registret, men ikväll gjorde jag en anmälan direkt till Donationsregistret, så mina anhöriga iallafall slipper ta ställning för detta, ifall jag går och dör!